Aktuelt

 • 30.03.2023
 • Skole

Sommer-SFO

Sommer-SFO er et tilbud til barn som allerede har plass i skolefritidsordningen. I juli er det ikke SFO-tilbud på den enkelte skole. I år blir det sommer-SFO på Langestrand skole.

 • 24.02.2023
 • Mesterfjellet skole

INFORMASJON OM MULIGHET FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV EKSAMEN

Til foreldre/foresatte til elever på 10.trinn. Forskrift til opplæringsloven § 3 – 29 sier følgende: “Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag. (...)Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er.

 • 14.02.2023
 • Skole

Kartleggingsprøver for 1. trinn

Prøvene hjelper skolene og lærerne med å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. Prøvene gjennomføres uke 11 - 18.

 • 09.02.2023
 • Skole

Vinterferieaktiviteter

For 4. trinn til Vg3. Aktivitetene er gratis!

 • 27.01.2023
 • Skole

Bli med på Ungdomsonsdag på biblioteket

Treffsted og aktiviteter for ungdom og unge voksne hver onsdag fra kl. 17.00 til 19.00.

 • 27.01.2023
 • Mesterfjellet skole

Bli med på Etter skoletid på biblioteket

Aktivitetstilbud for deg fra 4. til 7. klasse, hver tirsdag fra kl. 13.00 til 15.00.

 • 26.01.2023
 • Mesterfjellet skole

SKOLESKYSS - INFORMASJON TIL ELEVER I 10. KLASSE

Dette er en enkel informasjon om skoleskyss til avgangselever i ungdomsskolen, som skal begynne på videregående skole i august 2023. Det er ulike regler for skoleskyss i grunnskole og i videregående skole. I forbindelse med overgang til videregående skole, oppfordres elev og foresatte å gjøre seg kjent med opplæringslovens §7-2 og fylkeskommunens regelverk og retningslinjer for skoleskyss i videregående skole.

 • 17.01.2023
 • Mesterfjellet skole

Ungdomsonsdag på biblioteket

Hver onsdag fra 17 -19

 • 21.12.2022
 • Mesterfjellet skole

Julehilsen fra rektor 2022

På vegne av alle ansatte på Mesterfjellet skole ønsker rektor Reidar Wiik god jul med denne videohilsen

 • 20.12.2022
 • Skole

Romjulsaktiviteter for 3. trinn til VG3

Morsomme, kule og sporty aktivitetstilbud i romjulen for deg som går i 3. trinn til og med VG3 – helt gratis!

Til toppen