Rådgivning - utdanningsvalg

Innhold

Informasjon om overgang til videregående skole

Rådgivere

Joachim Gjertsen, Yrkes- og utdanningsrådgiver
98 23 11 73
joachim.gjertsen@larvik.kommune.no

Kristine Halvorsen, Leder for tilpasset opplæring
kristine.halvorsen@larvik.kommune.no

For elever: Rådgiverhjørnet - behov for karrieresamtale?

Kontakt Joachim på Google chat så så avtaler vi en time.

Søke videregående skole

Å skulle ta et riktig valg er ikke alltid enkelt. Når man skal søke seg inn på videregående skole så er det viktig at man har tenkt godt gjennom de alternativene som finnes og hva som passer best for den enkelte.

Frist

1. februar (for enkeltelever) 1. mars (for de fleste)

Url format not supported.

Til foreldre: Har dere behov for samtale med rådgiver før søking til videregående?

Jeg har hatt flere samtaler med alle elevene på 10. trinn og kommer til å fortsette med karrieresamtaler med de som har behov for det helt fram til vi skal søke.

I januar og februar så skal elevene på 10. trinn og jeg søke til videregående skole. Alle elever må sette opp 3 utdanningsprogram i prioritert rekkefølge 1. valg, 2. valg og 3. valg. De kan sette opp inntil 5 utdanningsprogram hvis de ønsker dette. 

De aller fleste av elevene har bestemt seg og har sine valg klare. Men noen er usikre og trenger flere samtaler med meg. 

Dersom dere der hjemme har behov for en samtale med meg, selvfølgelig sammen med ungdommen deres, så vil det bli mulighet for dette i januar 2021. Her kan dere spørre om det dere lurer på om videregående opplæring eller andre spørsmål dere har angående søkeprosessen. Om disse samtalene vil bli fysisk eller digitalt via Google meet er ikke bestemt enda.

Dersom du/dere ønsker en samtale med meg i januar så klikker dere på denne linken og fyller ut skjemaet. Jeg vil kontakte dere direkte for å avtale tidspunkt.

Jeg har satt av disse dagene i januar: 12, 13 og 14 januar

NB: i desember/januar vil alle elevene få et brev i posten med Min Id. Viktig at dere tar godt vare på dette brevet. Elevene må ha med denne når vi skal søke til videregående skole.

For å få mer informasjon om søknadsprosessen gå inn på www.vilbli.no.  Direkte til informasjon om søknad her.

Informasjon til foreldre: Tips til foreldre og foresatte

Så til en liten oppfordring: For at flest mulig av våre elever skal komme inn på 1. valget sitt til våren, så er det viktig at dere der hjemme er med på å følge opp lekser, øve til prøver og innsats på skolen det siste halvåret på Mesterfjellet skole. . Lykke til med framtidsdiskusjonene hjemme hos hver enkelt av dere.

Mvh Joachim Gjertsen, rådgiver

Forberedelse av elevene

Gjennom alle 3 årene vil elevene få innblikk i og kunnskap om hvilke valg som møter de når den endelige avgjørelsen må bli tatt i 10. klasse.

8. klasse

Elevene kjent med det videregående systemet gjennom faget " Utdanningsvalg ". Dette faget har elevene alle 3 årene.

9. klasse

"Rett Kursvalg", hvor de besøker 2 utdanningsprogram på Thor Heyerdahl videregående skole.

10. klasse

I januar skal elevene igjen på besøk på Thor Heyerdahl hvor de skal være med på to Utdanningsprogram.

I løpet av høsten får elevene besøk fra NAV. Her får de informasjon om trender i yrkeslivet og hvor samfunnet trenger arbeidskraft, samt informasjon om hva som kreves av dem når de kommer ut i jobb. 

Til foresatte

Vi vil gjøre vårt beste for at hver enkelt elev har nok kjennskap til de forskjellige utdanningsprogrammene, som de kan velge mellom. Men det er også viktig at dere der hjemme prater mye med de håpefulle om hva som vil være et riktig valg for dem.

Det vil være 2 foreldremøter, ett på 9. trinn og ett på 10. trinn, hvor tema er karriereveiledning og overgangen til videregående skole.

For at dere som foresatte skal ha best mulig forutsetning for å gi råd og veiledning, har vi laget en samling med lenker til sider som har med videregående skole å gjøre, samt interessetester.

Url format not supported.

Studiespesialisering eller yrkesfag

Lurer du på om du skal velge studiespesialisering eller yrkesfag? Her er en film som viser likheter og forskjeller mellom de to utdanningsløpene.

Url format not supported.

Til toppen