Skoledagen

Innhold

Oversikt over tidspunkter for start og sluttid for trinnene.

Barnetrinnet og ungdomstrinnet starter til ulik tid, fordi ungdomstrinnet har oppstart 10 min. hver dag med sin kontaktlærer. Etter dette samordnes timer/friminutt.

Nøyaktig oversikt ses på elevens timeplan.

1.-7. trinn

Time Tid
1. økt 08:30 – 10:00
Friminutt 10:00 - 10:15
2. økt 10:15 - 11:15
Friminutt 11:15 - 12:00
3. økt 12:00 - 13:00
Friminutt 13:00 - 13:15
4. økt 13:15 - 13:45/14:15

8.-10. trinn

Time Tid
Oppstart med kontaktlærer 08:20 - 08:30 
1. økt 08:30 – 10:00
Friminutt 10:00 - 10:15
2. økt 10:15 - 11:15
Friminutt 11:15 - 12:00
3. økt 12:00 - 13:00
Friminutt 13:00 - 13:15
4. økt 13:15 - 13:45/14:15
Til toppen