Fakta om skolen

Innhold

Mesterfjellet skole startet opp 01.08.2014.

Skolen består av 5 etasjer m/underetasje og garderober. Rommene er lyse, med lyst treverk og store vindu. På Mesterfjellet skole er det elevene som skal sette farge på skolen sin.

Hovedtrinnene er lokalisert til hver sin etasje slik:

  • 1. - 4. trinn 2. etasje
  • 5. - 7. trinn 3. etasje
  • 8. - 10. trinn 4. etasje
  • Innføringstilbud 3. og 4. etasje

Elever og ansatte

Skoleåret 2021/2022 er det ca. 490 elever fordelt på 20 ordinære klasser og 2 innføringsklasser. 
Skolen har totalt 75 ansatte.

Ansatte på Mesterfjellet 2022 - 2023

Ansatte på Mesterfjellet

Ventilasjon

Skolen har hybrid ventilasjon. Vindu åpnes automatisk på bakgrunn av måling av temperatur og CO2.
Resultatene så langt viser at bygget er svært ressurseffektivt, og vi har store innsparinger på utgifter til oppvarming.

Miljøskole

Mesterfjellet skole er en miljøskole. Det betyr at

  • alle bruker innesko
  • de ansatte bruker ikke parfyme
  • søppel kildesorteres i mat, -plast, -papir og restavfall

Parkering

Gratis parkering for alle besøkende til Mesterfjellet skole.

Til toppen