Leksehjelp

Innhold

Vi tilbyr gratis lekesehjelp til 3.-7. trinn.

Påmelding

Det er foreldrene som digitalt melder barnet på og av ordningen.

Påmelding skoleåret 2023/2024

Når gis tilbudet?

Tilbudet gis fra begynnelsen av skoleåret fra uke 35.
Det er ikke leksehjelp siste uke før jul og siste uke før sommerferien.

Timene til leksehjelp kommer i tillegg til den vanlige opplæringen.

Nye tider i år:

Klasse

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

3. trinn

13.00 - 13.30

   

13.00 - 13.30

4. trinn

13.45 - 14.15

   

13.00 - 13.30

5. trinn

 

13.15-14.15 

6. trinn

   

13.45-14.45

 

7. trinn

14.15-14.45

7B: 13.45-14.45

7A:13.45-14.45

 

Når kan eleven gå?

Når eleven er ferdig med leksene, kan vedkommende få gå, selv om timen ikke er ferdig.
Dette gjelder ikke for elever på 3. og 4. trinn, som blir til leksehjelpen er ferdig.

Sted

Leksehjelpen vil være i et av trinnets klasserom eller rom i nær tilknytning.

Elevens ansvar

 • møte presis
 • ha med lekseplan, riktige bøker og skriveredskap
 • jobbe konsentrert med leksene og ikke forstyrre andre
 • vise melding til kontaktlærer i forbindelse med eventuelt fravær
 • levere leksene til kontaktlærer i tide
 • ta med bøkene hjem

Skolens ansvar

 • leksene skal være kjent stoff
 • leksene skal være tilpasset den enkeltes nivå
 • elevens har tilgjengelig arbeidsplan
 • assistentene på leksehjelpen får veiledning og oppfølging av pedagoger

Foresattes ansvar

 • sjekke at alle leksene er gjort, eventuelt må de gjøres ferdig hjemme
 • leseleksene gjøres hjemme
 • melde fra til kontaktlærer dersom leksene oppleves for vanskelige eller for lette
Til toppen