Aksjon mot hodelus på skolen vår 2021

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale halvårlige aksjoner mot hodelus som arrangeres årlig i uke 10 og 35. Vår skole skal delta i uke 10, helgen 13. og 14. mars.

Vi håper alle elever på vår skole støtter opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere luseplagen hos oss. Klikk her for mer informasjon

Til toppen