Deltakelse i julegudstjeneste eller likeverdig kulturelt tilbud 21.desember (1)

Onsdag 21.desember har elevene ved Mesterfjellet skole valget mellom å delta på julegudstjeneste i Larvik kirke, eller å delta på et likeverdig kulturelt tilbud på skolen.

Julegudstjenesten  arrangeres som en del av skolens generelle kultur- og tradisjonsformidling, og begrunnes i Overordnet del av læreplanen kap. 1.2, samt Opplæringsloven § 1-1. Julegudstjenesten er ikke en del av KRLE-faget. Elever som ikke deltar på julegudstjenesten har et kulturelt likeverdig tilbud på skolen i den tiden julegudstjenesten varer. 

Grunnet skolens elevtall, vil skolen ha to gjennomføringer:  

Kl. 09.00: Elever på 1., 3., 5.,7. og 9.trinn                                                                                        

Kl. 10.00: Elever på 2., 4., 6., 8. og 10.trinn, samt innføring gruppe 1 og 2.

Alternativ 1: Julegudstjeneste i Larvik kirke

Tradisjonell julegudstjeneste, der elevene bl.a. deltar i skolekor, tekstlesing, salmesang og bønn.

Alterantiv 2: Kulturelt likeverdig opplegg på skolen om norske vinter- og juletradisjoner, og om det å være en god venn

Om norske vinter- og juletradisjoner og det å være en god venn, med musikk og tekster knyttet til årstiden og tema.  Se program her

 

Viktig: Elever som ikke skal delta på julegudstjenesten må aktivt meldes av denne (jamfør vedtak i kommunestyret). Dette har dere foresatte allerede gjort i forbindelse med signeringen av samtykkeerklæringene i Visma. (Skulle det være noen av dere som ennå ikke har gjort dette, må dere snarest logge dere inn i Visma og signere på disse.) Om man tidligere har samtykket til deltakelse i julegudstjeneste, men nå ønsker at barnet likevel ikke skal delta, så gir foresatte beskjed om dette til skolen ved å sende en melding til kontaktlærer i Visma.  

Frist for evt. å melde sitt barn av julegudstjenesten: Fredag 09.12.22 

Siste skoledag før juleferien er for øvrig torsdag 22. desember, hvor elevene slutter kl.11.15.mvh 

Reidar Wiik

Rektor 

Til toppen