INFORMASJOM OM GRAVEARBEIDER I REIPBANEGATA - STEGNING AV VEIER OG MIDLERTIDIG OMKJØRINGER

H&K Sandnes AS har fått oppdraget med prosjektet FV3000 Reipbanegata for Vestfold og Telemark Fylkeskommune og Larvik Kommune. Vi skal bytte ut eksisterende vann- og avløpsledninger og deretter bygge ny vei med sykkelfelt og fortau fra lyskrysset ved Storgata og frem til Hoffsgate.

Dette vil medføre noe trafikale utfordringer da vi må stenge Reipbanegata og Ahlefeldtsgate for trafikk. Det vil være flere faser i prosjektet og vi vil i dette informasjonsskrivet prøve å gi litt informasjon om hvordan dette vil påvirke dere som bor i og ved Reipbanegata

Nedre del av Reipbanegata ble stengt tirsdag 19. august

Informasjon om gravearbeid i Reipbanegata

Til toppen