Oppstart av skolen for 5. - 10. trinn på Mesterfjellet

Innhold

Informasjon om skolens organisering og rutiner ved oppstarten av skolen igjen for 5.-7. trinn og 8.-10. trinn

Informasjon om oppstart av skolen igjen for 5.-7.trinn 12.05 og 13.05

De tre grunnpilarene for skolens drift for å hindre smittespredning vil være:

1. Syke personer skal ikke være på skolen

2. God hygiene

3. Redusert kontakt mellom personer

Om organisering av elevene:

Elevene vil bli organisert i faste grupper på mellom 16 og 22 elever (Kohorter), og en Kohort vil være sammen gjennom hele skoledagen (også i frikvarterene).

Hver elevgruppe får sitt eget faste rom, og hver Kohort får også sitt eget definerte område av skolegården hvor de skal oppholde seg i friminutt. På dette området skal elevene også møte opp og oppholde seg før skolen begynner.

Uteområdene hvor de ulike Kohortene skal møte opp og oppholde seg vil være godt merket, og ansatte vil også hjelpe elevene til å finne sitt område de første dagene.

 

Om oppmøte:

Tirsdag 12.05:

5. trinn møter kl. 08.25. på opphøyet gressområde under tuntre mot sløydsalen

7.trinn møter kl. 08.25 på øvre del av parken rett ut for sløydsalen - på gresset bak statue

Onsdag 13.05:

6.trinn møter kl. 08.25 på asfalten mellom kontainere og kanonballfeltet.

 

Om organisering av skolehverdagen og undervisningen:

Elevene på 5.trinn vil gå på skolen kl. 08.25 til 13.00 hver dag

Elevene på 6. og 7.trinn kommer inntil videre til å ha noen dager med undervisning på skolen og noen dager med fjernundervisning hjemme hver uke. Dette av organisatoriske årsaker grunnet smittevernmessige forhold.

6.trinn går på skolen mandag, onsdag og fredag i partallsuker og tirsdag og torsdag i oddetallsuker. Trinnet begynner undervisningen kl. 08.30 alle dager, og slutter kl. 14.15 alle dager de er på skolen. Se for øvrig elevenes arbeidsplan.

7. trinn går på skolen tirsdag og torsdag i partallsuker og mandag, onsdag og fredag i oddetallsuker. Trinnet begynner undervisningen kl. 08.30 alle dager, og slutter kl. 14.15 alle dager de er på skolen. Se for øvrig elevenes arbeidsplan.

Elevene oppfordres til ikke å møte opp på skolen om morgenen før kl. 08.25.

Skolebygget vil normalt være stengt, så det er viktig at alle elever kommer til tiden!

Ingen elever får komme inn i skolebygget om morgenen før skolen starter –uansett vær!

Kohortene (gruppene) vil hver morgen bli ført inn i skolebygget etter tur, og med tidsintervall, under ledelse av en ansatt (via trappeløp nær inngang c)

Hver gruppe (Kohort) føres rett til sitt klasserom. Der setter de seg på hver sin pult og går så frem og vasker hendene etter tur i små puljer- under ledelse av ansatt.

Elevene skal sitte på faste pulter med 1 meter avstand mellom seg

Den første skoledagen vil elevene bli kurset i både håndvask og andre hygieneregler, samt i de andre smittevernreglene som nå gjelder på skolen.

Garderobene er sperret av og skal ikke brukes. Elevene går derfor rett til klasserommet med utesko på, og har tøyet på stolen sin. (Unntak kan bli gjort ved regnvær.)

Det vil være merket både ute og inne som hjelp til hvor elever skal gå og ikke gå

Elevene vil generelt ha mer undervisning ute enn til vanlig, og det er derfor viktig at elevene er kledd for dette. Se for øvrig elevenes arbeidsplan.

 

Diverse annen informasjon:

Ingen foresatte slipper i utgangspunktet inn skolebygget. Ring evt. tlf. 33 17 11 00 for avtale.

På skolen vil elevene ikke verken dele på undervisningsmateriell, utstyr eller pulter, og de får heller ikke lov til å låne ting av hverandre.

Elevene må ikke dele mat og drikke

Skolebøker kan fraktes mellom hjem og skole, men ikke deles mellom elever.

Alle må ha med matpakke hver dag. Kantina vil være stengt. Det blir fast spisetidspunkt hver dag, og elevene må da sitte på pulten sin.

Elevene oppfordres til å holde minst 1 meter avstand til hverandre og voksne, så langt dette er mulig

Elevene oppfordres til å i minst mulig grad ta på ting, så langt dette er mulig.

Elevene må gå rett hjem når skolen er slutt.

Bruk av offentlig transport til og fra skolen skal begrenses så mye som mulig.

 

Rutiner for håndvask: Elever og ansatte skal vaske hender etter følgende rutiner:

Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem

Når man kommer til skole/SFO

Etter hosting/nysing

Etter toalettbesøk

Før og etter måltider

Ved evt. Bytte av klasserom

Etter man kommer inn fra uteaktivitet/friminutt

Ved synlig skitne hender

Etter kontakt med dyr

Når ansatte bytter klasserom

Ellers når ansatte vurderer dette til å være nødvendig

 

Informasjon om oppstart av skolen igjen for 8.-10.trinn 12.05 og 13.05

De tre grunnpilarene for skolens drift for å hindre smittespredning vil være:

1. Syke personer skal ikke være på skolen

2. God hygiene

3. Redusert kontakt mellom personer

Om organisering av elevene:

Klassene vil bli organisert som en Kohort ute , men være delt i to faste grupper inne. Hver gruppe vil være på mellom 13 og 15 elever, og disse vil være sammen gjennom hele skoledagen (også i frikvarterene).

Hver elevgruppe får sitt eget faste rom, og hver Kohort får sitt eget definerte område av skolegården/området rundt skolen hvor de kan oppholde seg i friminutt - om de holder avstand. Elevene kan også gå på tur i friminuttene - om de holder avstand. De kan imidlertid ikke gå på butikken eller være med hverandre hjem.

Hver klasse (Kohort) får sitt eget faste oppmerkede felt utenfor Farrishallen (kortvegg mot Ahlefeldtsgt./langvegg - nær inngang A til skolen), hvor elevene skal møte opp før skolen begynner. NB! Her er det viktig at elevene holder avstand.

Feltene hvor elevene skal møte opp og oppholde seg vil være godt merket, og ansatte vil også hjelpe elevene til å finne sitt felt den første dagen.

 

Om oppmøte:

 Tirsdag 12.05: 8b og 9b møter kl. 08.15 på oppmerkede felt utenfor Farrishallen - 8b

kortvegg/9b langvegg

Tirsdag 12.05: 10.trinn møter kl. 10.30 på oppmerkede felt utenfor Farrishallen -

langveggen mot Ahlefeldtsgt. (nær inngang A til skolen).

Onsdag 13.05: 8a og 9a møter kl. 08.15 på oppmerkede felt utenfor Farrishallen - 8b

kortvegg/9b langvegg

 

Om organisering av skolehverdagen og undervisningen:

Elevene kommer inntil videre til å ha noen dager med undervisning på skolen og noen dager med fjernundervisning hjemme hver uke. Dette av organisatoriske årsaker grunnet smittevernmessige forhold.

10.trinn har undervisning på skolen hver dag, men noen fag vil gjennomføres som fjernundervisning

8. og 9.trinn: B-klassene og A-klassene vil i utgangspunktet gå annenhver uke henholdsvis 2 og 3 dager på skolen, og motsatt. Når det er tre dagers uke går klassene mandag, tirsdag og fredag på skolen. Øvrige undervisningsdager får elevene fortsatt fjernundervisning.

Alt vil stå tydelig på elevenes arbeidsplan, så følg med på denne daglig.

Elevene oppfordres til ikke å møte opp på skolen om morgenen før like før denne starter kl. 08.15.

Skolebygget vil normalt være stengt, så det er viktig at alle elever kommer til tiden!

Ingen elever får komme inn i skolebygget om morgenen før skolen starter –uansett vær!

Kohortene (gruppene) vil hver morgen bli ført inn i skolebygget etter tur, og med tidsintervall, under ledelse av en ansatt (via trappeløp mot Ahlefeldts gt.)

Hver gruppe (Kohort) føres rett til sitt klasserom. Der setter de seg på hver sin pult og går så frem og vasker hendene etter tur i små puljer- under ledelse av ansatt.

Elevene skal sitte på faste pulter med 1 meter avstand mellom seg

Den første skoledagen vil elevene bli kurset i både håndvask og andre hygieneregler, samt i de andre smittevernreglene som nå gjelder på skolen.

Garderobene er sperret av og skal ikke brukes. Elevene går derfor rett til klasserommet med utesko på, og har tøyet på stolen sin. (Unntak kan bli gjort ved regnvær.)

Det vil være merket både ute og inne som hjelp til hvor elever skal gå og ikke gå

Elevene vil ha et stort friminutt pr. dag, hvor de må være på sin gruppes tildelte område inne eller ute.

Klassene vil generelt kunne ha mer undervisning ute enn til vanlig, og det er derfor viktig at elevene er kledd for å være ute når det trengs. Se for øvrig elevenes arbeidsplan.

Diverse annen informasjon:

Ingen foresatte slipper i utgangspunktet inn skolebygget. Ring evt. tlf. 33 17 11 00 for avtale.

På skolen vil elevene ikke verken dele på undervisningsmateriell, utstyr eller pulter, og de får heller ikke lov til å låne ting av hverandre.

Elevene må ikke dele mat og drikke

Skolebøker kan fraktes mellom hjem og skole, men ikke deles mellom elever.

Alle må ha med matpakke hver dag. Kantina vil være stengt. Det blir fast spisetidspunkt kl. 11.15 hver dag, og elevene må da sitte på pulten sin.

Elevene oppfordres til å holde minst 1 meter avstand til hverandre og voksne, så langt dette er mulig

Elevene oppfordres til å i minst mulig grad ta på ting, så langt dette er mulig.

Elevene må gå rett hjem når skolen er slutt.

Bruk av offentlig transport til og fra skolen skal begrenses så mye som mulig.

 

Rutiner for håndvask: Elever og ansatte skal vaske hender etter følgende rutiner:

Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem

Når man kommer til skolen

Etter hosting/nysing

Etter toalettbesøk

Før og etter måltider

Ved evt. bytte av klasserom

Etter man kommer inn fra uteaktivitet/friminutt

Ved synlig skitne hender

Når ansatte bytter klasserom

Ellers når ansatte vurderer dette til å være nødvendig

 

 

 

 

UTDRAG FRA VEILEDER OM SMITTEVERN FOR SKOLETRINN 1.- 10. UNDER COVID -19 UTBRUDDET VÅREN 2020

 

Syke personer skal ikke være på skolen

 

Symptomer på covid-19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.

 

De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme.

 

Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer. Hos barn er antagelig denne andelen enda høyere. Hos noen personer med covid-19 kan symptomene utvikle seg videre i løpet av en uke til hoste, feber og kortpustethet, og noen svært få kan få et alvorlig forløp med behov for behandling i sykehus. Alvorlig covid-19-sykdom er svært sjelden hos barn.

 

Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak som for eksempel å definere hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene, og om det er behov for informasjon til andre.

 

 Når skal elever, foresatte og ansatte møte på skolen?

 Elever og ansatte skal komme på skolen:

Når de ikke har symptomer på sykdom.

Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer (se under).

Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.

Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine på skolen som normalt.

 

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?

Elever og ansatte med luftveissymptomer:

Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

 Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:

Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no).

 Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no).

 

Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:

Skal ikke møte på skolen, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

 

Når sykdom oppstår på skolen

Det er viktig at elever som får symptomer på luftveisinfeksjon, går hjem (etter varsling til foresatte) eller blir hentet så fort det lar seg gjøre. Syke elever bør ikke ta offentlig transport. Eleven som må hentes, må da vente på et eget rom sammen med en ansatt eller ute der det ikke er andre barn. Om mulig bør den ansatte holde to meters avstand, men det må gjøres en avveining i forhold til elevens alder og behov for omsorg. Hvis det ikke er mulig å holde to meters avstand, og eleven er komfortabel med det, bør eleven ta på munnbind for å redusere smittespredning til andre. Hvis ikke eleven vil ha på munnbind, bør den voksne ta på munnbind hvis ikke to meters avstand kan overholdes.

 

Hva hvis en i husstanden til en elev/ansatt er syk

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon men ikke bekreftet covid-19, skal eleven/den ansatte møte på skolen som normalt. Eleven/den ansatte skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer, som nevnt i avsnittet over. Andre hygienetiltak som er skissert i de følgende kapitlene, vil redusere risiko for smittespredning.

 

Hvis en i husstanden til en elev/ansatt har bekreftet covid-19

Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på skolen.

 

Er det noen barn og ansatte det må tas spesielle hensyn til?

 Barn med kroniske sykdommer

Barn og unge har så langt ikke vist å ha risiko for alvorlig forløp av covid-19. Kunnskaps-grunnlaget er imidlertid begrenset, og som et føre-var-prinsipp for å minske smitterisiko kan det derfor være enkelte barn som skal rådes til å unngå oppmøte på skolen.

 Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn. Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole.

 

Barn og unge som har kroniske sykdommer/tilstander, men som kan møte på skolen som vanlig gjelder blant annet:

Barn og unge med diabetes

Barn og unge med velkontrollert astma

Barn og unge med allergi

Barn ogmed epilepsi

Barn og unge med Downs syndrom

Barn og unge med hjertefeil uten hjertesvikt

Barn og unge med autoimmune sykdommer som bruker immundempende behandling og har stabil sykdom

Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom

 

Barn og unge som har kroniske sykdommer, men hvor det individuelt kan vurderes om det er grunnlag for at barnet/ungdommen skal holdes hjemme og få tilrettelagt undervisning fra skolen er listet nedenfor (1–8). Skolen og foresatte bør ha en dialog om det er mulig å tilrettelegge slik at disse elevene likevel kan møte som vanlig på skolen. Hvis tilrettelegging ikke er mulig for vanlig undervisning, kan man tilstrebe å tilrettelegge for deltakelse i deler av skoledagen, for eksempel i små grupper (2–3 elever) eller ved utendørsaktiviteter. I vurderingen av hvordan opplæringen og tilretteleggingen kan gjennomføres, skal det legges stor vekt på hensynet til elevens beste. For eksempel vil det være avgjørende at fordelene ved å motta tilrettelagt opplæring hjemme veier opp for ulempene disse barna får ved å miste viktig sosial og faglig utvikling:

 

1. Barn og unge som er organtransplanterte (første tid etter transplantasjon)

2. Barn og unge som er benmargstransplanterte siste 12 måneder

3. Barn og unge som er i aktiv kreftbehandling

4. Barn og unge med alvorlig hjertesykdom

5. Barn og unge med alvorlig lungesykdom og/eller har betydelig redusert

lungekapasitet

6. Barn og unge med diagnostisert alvorlig, medfødt sykdom i immunforsvaret i

ustabil fase som gjør dem særlig utsatt for alvorlige luftveisinfeksjoner

7. Barn og unge på immundempende medisin og aktiv kronisk sykdom

8. Det kan gjelde enkelte andre barn med alvorlige diagnoser som ikke er nevnt her. I  

slike tilfeller må behov for tilrettelagt undervisning avklares med behandlende

barnelege.

 

Hvilke diagnoser som inngår i gruppe 1-8 er nærmere spesifisert på nettsidene til Norsk barnelegeforening.

 

Som hovedregel er det ikke grunnlag for at søsken til disse barna/ungdommene skal holdes hjemme. Et viktig unntak er søsken som skal være benmargsdonor for husstandsmedlemmer (siste 28 dager før donasjon).

Voksne/foresatte:

Foresatte som er i risikogruppe kan kontakte egen lege for å vurdere behov for til rettelegging av skoletilbudet/hjemmeundervisning for å begrense smitterisiko til hjemmet. For elever med foresatte (andre i husholdningen) i risikogruppe, bør det opprettes dialog mellom skole og foresatte om det er mulig å tilrettelegge slik at disse elevene likevel kan møte som vanlig på skolen. I slike tilfeller bør også hensynet til

barnets beste tillegges stor vekt. Hvis tilrettelegging ikke er mulig for vanlig undervisning, kan man tilstrebe å tilrettelegge for deltakelse i deler av skoledagen, for eksempel i små grupper (2–3 elever) eller ved utendørsaktiviteter.

 

For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19, se Folkehelseinstituttets nettsider.

 

 

 

 

Til toppen