Program 17. mai 2022 - Mesterfjellet skole

Velkommen til 17.mai feiring 2022

08.00 Flaggheising
09.00 Frokost for elever på 10. trinn på personalrommet
09.30 Elever som skal bære fane og flagg møter utenfor inngang B og gjør seg klare
09.45 Elever og lærere møter og stiller opp utenfor inngang B. Husk flagg!
Elevene stiller opp klassevis og to og to på hver side - bak læreren sin.
Rekkefølge: Flaggborg, 10.trinn, 1.trinn, 2.trinn osv. (Vendt mot parken.)
Velkommen og tale v/rektor
Rop (3x3 hurra)
10.00 Avgang til utgangspunkt for barnetoget (Går fra Herregårdssletta 10.30)

NB! Det er ikke anledning til å ta elever ut av toget underveis

Etter barnetoget:
● Elevene samles inne i skogen til venstre for Festplassen sett forfra.
● Elevene på 3. og 5.trinn skal underholde med to sanger fra scenen etter at
barnetoget er over.
● Viktig: Foresatte må hente barna sine umiddelbart etter barnetoget! (Men
foresatte til 3. og 5.klassingene våre må altså vente med å hente barna sine til
disse har fått sunget)
● Kontaktlærer til og med 6.trinn venter sammen med barna på at foreldrene
henter. Si fra når du henter ditt barn!

1200-1400 Arrangement på Mesterfjellet skole v/FAU

GOD 17.MAI TIL DERE ALLE!

Til toppen