Retningslinjer skoleskyss og smittevern

GENERELLE RETNINGSLINJER SKOLESKYSS OG SMITTEVERN Dato: 12. november 2020 Versjon: 5

Tiden vi nå er inne i fører som regel til at en del velger å slutte å gå og sykle til skolen, og i stedet benytter bussen. I år vil dette by på ekstra utfordringer med tanke på å kunne tilby nok kapasitet på transportmidlene. Vi må derfor presisere at vi i denne perioden er avhengige av at alle – både skole, elever og foresatte gjør det de kan for at færrest mulig reiser kollektiv i denne perioden. Dette er svært viktig for at vi skal kunne ha nok kapasitet til de som må reise med bussen.

Vi minner om at det er begrenset med tilgjengelig materiell og sjåfører på gitte tidspunkter og derfor begrenset med muligheter for å øke kapasiteten. Det er ønskelig at foresatte bidrar med transport av sine barn til og fra skolen for de som bor utenfor gå- og sykkelavstand og som har mulighet til dette.

Skole- og klasseturer

I forbindelse med henvendelser om å benytte lokalbuss i forbindelse med skole- og klasseturer så oppfordrer vi skolene i stedet til å benytte nærområdene til turer. Skolene kan eventuelt kontakte lokale bussoperatører for leie av turbuss. Skolene selv må dekke denne kostnaden.

Munnbind

Pr. i dag er det anbefaling om å benytte munnbind når man ikke kan holde en meters avstand i Vestfold og kommunene i Grenlandsområdet. Dette gjelder også når man reiser kollektivt. FHI anbefaler at barn under 12 år ikke skal bruke munnbind. Elever og reisende over 12 år må medbringe eget munnbind på reisen. Skolene bør legge til rette for rutiner for å håndtere brukte engangsmunnbind.

Skolekort og billetter

Skolekort og gyldig billett skal medbringes på reisen selv om fordør er stengt. I perioder/områder med åpen fordør skal alle reisekort, skolekort og billetter registreres foran hos sjåfør. Elever som ikke har dette i orden kan bli bedt om å forlate bussen/bli nektet ombordstigning ved kontroll.

Skoleskyss med ordinær buss for 1-7 trinn:

Smitteverntiltak som gjelder skoleskyss hentet fra Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020. 4. utgave 28. september 2020.

• Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.

• Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.

• Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør begrenses.

• Skoleskyss: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever kan sitte sammen på bussen, men bør holde avstand til andre reisende. Unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad.

• Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

Skoleskyss med ordinær buss for ungdomsskole og videregående skole:

Smitteverntiltak som gjelder skoleskyss hentet fra Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020. 4. utgave 28. september 2020.

• Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.

• Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.

• Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør begrenses.

• Skoleskyss: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever kan sitte sammen på bussen, men bør holde avstand til andre reisende. Elever bør unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad.

• Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

• Ved bruk av offentlig transport bør elever følge lokale anbefalinger for bruk av munnbind. Hvis skoleskyss foregår på egne busser der det ikke er andre passasjerer, er det ikke nødvendig å bruke munnbind.

Tilrettelagt skyss:

For transport som gjennomføres med minibusser:

• Inngang via fordør. Sjåføren bør gå ut av bussen før passasjerer går inn.

• Fremste seterad bør ikke benyttes. • Elever kan sitte sammen skulder til skulder, men bør unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad.

• Elever som har behov for assistanse med festing av rullestol o.l., får dette fra sjåfør, men sjåføren vil prøve å unngå nærkontakt og holde avstand så langt det lar seg gjøre. Eleven kan om han/hun ønsker medbringe en assistent/ledsager som kan hjelpe, assistenten/ledsageren reiser gratis.

For transport som gjennomføres med taxi:

• I ordinær bil kan elever sitte skulder til skulder. Baksetet bør benyttes.

• Når munnbind anbefales brukt i kollektivtransport gjelder dette også i taxi for elever over 12 år.

Vi anbefaler at man også oppdaterer seg på de ordinære reiserådene og følger disse. Reiserådene er tilgjengelig på Farte.no og vkt.no

Samarbeid for å etterleve smitteverntiltakene

• Det er ønskelig at skolen og foresatte bidrar slik at elevene er kjent med smitteverntiltakene.

• Viktig at skolen og foresatte legger til rette for at færrest mulig benytter kollektivtrafikk.

• Skolen og foresatte oppfordres til å legge til rette for en forsvarlig av/påstigning av elevene.

• Skolen og foresatte oppfordres til å feste setebelte på elever som trenger hjelp til dette.

Til toppen