Svært viktig informasjon til alle foresatte på 1. - 4. trinn om oppstart av skolen 27. april

Ny svært viktig info. om skolens organisering og rutiner ved oppstarten av skolen igjen er nå er lagt ut og må leses av alle foresatte.

Dette dokumentet ligger på samme sted som forrige informasjon. Mesterfjellets hjemmeside - ditt barns trinnside - Informasjon.

Mvh Reidar Wiik, rektor

Til toppen