Til elever og foreldre/foresatte på 8. og 9.trinn

Informasjon om framgangsmåte ved ønske om bytte av valgfag

Forskrift til opplæringsloven § 1-14 sier bl.a. følgende: Elevane på ungdomstrinnet i grunnskolen skal ha opplæring i valfag frå 8.årstrinn. Elevane kan ha same valfag på fleire trinn eller dei kan velje nytt valfag på kvart årstrinn.

Kommentarene til loven presiserer at elevene har rett til opplæring i valgfag, men ikke rett til opplæring i et bestemt valgfag. Tildeling av valgfag er således ikke et enkeltvedtak, og man har derfor heller ikke klagerett i forhold til det valgfaget man tildeles.

Elevene skal få standpunktkarakter når et valgfag avsluttes, og de har dermed også klagerett på den karakteren de da får. Fortsetter eleven med det samme valgfaget avsluttes det ikke. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven altså ha hatt bare ett valgfag og får én standpunktkarakter, eller flere ulike valgfag og får flere standpunktkarakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring.

Skolen ber om at elever som evt. ønsker å bytte valgfag kommende skoleår søker skriftlig om dette innen tirsdag 30.april. Dersom man ønsker å fortsette med sitt nåværende valgfag skal man ikke foreta seg noe. Videre bes de elevene som i år har hatt valgfaget Reiseliv om å søke om nytt valgfag innen den samme fristen, da skolen ikke vil tilby dette kommende skoleår. Skolen vil søke å etterkomme elevenes ønsker så langt dette er mulig ut fra gruppestørrelser og andre hensyn som må tas. 

Det kan velges mellom følgende valgfag: Produksjon for sal og scene, Fysisk aktivitet og helse, Design og redesign, Innsats for andre, Programmering, Teknologi i praksis: First Lego League (kun et sterkt begrenset antall plasser) og Friluftsliv. Alle gruppene er aldersblandet.

Søknadene vil bli behandlet av teamleder for ungdomstrinnet Katrine Løkka Thorstein.

mvh

Reidar Wiik

rektor

Til toppen