Til elever og foresatte på kommende 1. trinn ved Mesterfjellet skole

Oppstarten i 1. klasse er spennende for både barn og voksne. Godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for elevens trivsel og læring. Vi inviterer derfor alle kommende 1. trinns elever og foresatte til et møte med Mesterfjellet skole.

Dato: Torsdag 2. juni
Tid: kl. 0900 - 1100

Sted: Mesterfjellet skole, inngang B

Vi håper dette vil gi dere anledning til å bli kjent med hverandre og oss.
Program:
Felles samling i spansketrappa
● Elevene ropes opp og får hilse på de som skal jobbe på 1.trinn
● Elevene går til sine klasserom
● Elevene tar med seg matpakke
● Elevene får hilse på sine faddere
Felles info til foresatte i spansketrappa
● Kort info fra rektor, SFO- leder, helsesykepleier, IKT- ansvarlig og teamleder

Vel møtt!
Hilsen Reidar Wiik(rektor), Ingunn Bach(SFO- leder) og Kristine
Halvorsen(Teamleder)

Til toppen