Til foreldre og foresatte 1-4 trinn

Informasjon om gjennomføring av Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver for 1.-4.trinn

Skolen vil i perioden 09.03 – 03.04 (uke 11 – uke 14) gjennomføre Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver i lesing og regning for 1. – 3.trinn, engelsk for 3.trinn og digitale ferdigheter for 4.trinn. Prøvene i engelsk for 3.trinn og digitale ferdigheter for 4. trinn gjennomføres elektronisk, mens de øvrige prøvene vil bli gjennomført på papir.

Prøvene skal først og fremst brukes av lærerne for å finne elever som har behov for ekstra oppfølging tidlig i grunnskoleløpet.  Prøvene vil derfor utgjøre et viktig informasjonsgrunnlag når skolen planlegger det videre læringsarbeidet i forhold til den enkelte elev og de enkelte elevgrupper.

Prøvene i lesing på 1.,2. og 3.trinn og regning på 2.trinn er obligatorisk for alle elever i Norge, men i Larvik kommune gjennomføres alle de aktuelle prøvene som obligatoriske. Elever som er syke eller fraværende av andre grunner på prøvedagen skal derfor gjennomføre prøven når de er tilbake igjen på skolen. Det kan videre kun innvilges fritak for prøvene i helt spesielle tilfeller, og da etter skriftlig søknad fra foreldre.

 

mvh

Reidar Wiik

Rektor

Til toppen