Til foresatte på 5., 8. og 9.trinn

Informasjon om nasjonale prøver ved Mesterfjellet skole

Skolen vil i perioden 31.08.20 – 24.09.20 (uke 36 – 39) gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk  på 5. og 8.trinn, og i lesing og regning på 9.trinn. Alle prøvene vil bli gjennomført elektronisk.

Formålet med de nasjonale prøvene er å gi skolen, foreldre og elever kunnskap om elevens grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk - ferdigheter som i tillegg er viktige for elevenes læring i alle fag. Informasjon om resultatene fra de nasjonale prøvene vil bli meddelt foreldre og elever når disse foreligger, og vil utgjøre et viktig informasjonsgrunnlag når skolen planlegger det videre læringsarbeidet i forhold til den enkelte elev og de enkelte elevgrupper. Informasjon fra prøvene danner videre grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. De nasjonale prøvene gir informasjon om elever på alle nivåer, og prøvene har derfor både lette og vanskelige oppgaver. Prøvene er obligatoriske og en rettighet for alle elever, og det kan kun innvilges fritak for prøvene i helt spesielle tilfeller, og da etter søknad fra foreldre. Elever som er syke på prøvedagen skal gjennomføre prøven når de er tilbake igjen på skolen.

Vh

Reidar Wiik

rektor

 

Til toppen