Trenger du å få kontakt med Familiesenteret på Mesterfjellet eller med sosiallærer?

I forbindelse med Corona utbruddet er ikke skolehelsesykepleier tilstede på Familiesenteret eller på skolen.

Trenger du å snakke med skolehelsesykepleier, ta kontakt på telefon

Stine Heier, 1-4 klasse, tlf. 982 31 637.

Marit Thorstein, 5.klasse tlf. 982 53 265.

Henny Grønås, 6-7.klasse, tlf. 982 53 276.

Kari Hanson,8-10 klasse, tlf. 982 53 285.

 

Hvis dere ikke får kontakt på noen av disse numrene kan dere ringe

Mesterfjellet familiesenter tlf 33 17 11 25.Dere kan også kontakte vår sosiallærer på Mesterfjellet hvis noen har behov for dette:

Birgitte Krudtaa Haga

982 53 272

birgitte.k.haga@larvik.kommune.no

Til toppen