Viktig beskjed om parkering på Mesterfjellet

Foreldre som skal levere eller hente barn på skolen må ikke bruke parkingsplassen ved skolegården.

Denne parkeringsplassen er forbeholdt gjester til Familiesenteret.

Se avmerket bilde over hvilken parkeringsplass dette gjelder. For foreldre og andre besøkende til skolen så har vi mange parkeringsplasser ved gamle Torstrand skole. Bruk gjerne disse. 

Til toppen