Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Birgitte Krudtaa Haga
Camilla Blomquist Gaarder
Erik Seierstad
Eva Gro Guren
Ingunn Bach
Jostein Eriksen
Kareén Hjortland Fimland
Linda Maria Walteros
Melissa Sharon Seierstad
Reidar Wiik
Til toppen