Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Camilla Gaarder Nyquist Lærer
Erik Seierstad Kommunestyrets representant
Ingunn Bach SFO Leder
Marianne Bredesen Skalleberg Assistent
Reidar Wiik Rektor/sekretær
Thor-Einar Nord-Varhaug Lærer
Til toppen