Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Birgitte Krudtaa Haga Saksbehandler
Camilla Blomquist Gaarder Lektor (med tilleggsutdanning)
Erik Seierstad
Eva Gro Guren Adjunkt (med tilleggsutdanning)
Ingunn Bach Pedagogisk leder
Isra Jama Mohammed Ibrahim
Jostein Eriksen
Kareén Fimland-Hunstad
Linda Maria Walteros
Melissa Sharon Seierstad
Mikael Omsland Zakariassen
Reidar Wiik Rektor
Til toppen