Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Arne Gunnertoft Ovesen
Caroline Lie
Erik Seierstad Kommunestyrets representant
Ingunn Bach SFO Leder
Kjetil Mathisen
Reidar Wiik Rektor/sekretær
Til toppen