Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Abdirahman Sudaise Abdullahi Hagi Mohamoud Elev representant
Arne Gunnertoft Ovesen Assistent
Caroline Lie Lærer
Erik Seierstad Kommunestyrets representant
Ingunn Bach SFO leder
Kjetil Mathisen Lærer
Lena Storsletten Foreldre representant
Martine Bredesen Wold Elev representant
Rebekka Brøther Foreldre representant
Reidar Wiik Rektor/Sekretær
Thea Kaupang Aspaas Fau-leder
Ylva Lund SFO foreldre representant
Til toppen