Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Anders Borg Larsen Leder FAU
Anita Krasniqi Andre ansatte
Cathrine Bakke Hanssen Lærerrepresentant
Elwin Nower Nyborg Elevrådets nestleder
Erik Seierstad Politiker
Ingunn Bach Ansatt - SFO leder
Jostein Eriksen Leder SU - foresatt SFO
Lena Storsletten Foreldrerepresentant
Marianne Solbrekke Holthe Foreldrerepresentant
Reidar Wiik Sekretær SU - Rektor
Rrezarta Hasani-Gashi Lærerrepresentant
Stella Malmquist Andersen Elevrådsleder
Til toppen