Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Birgitte Krudtaa Haga Ansatt
Camilla Blomquist Gaarder Ansatt
Erik Seierstad Politiker
Eva Gro Guren Ansatt
Ingunn Bach Ansatt - SFO leder
Jostein Eriksen Leder SU - foresatt SFO
Kareén Hjortland Fimland Foreldre
Linda Maria Walteros Foreldre
Melissa Sharon Seierstad Foresatt
Reidar Wiik Sekretær SU - Rektor
Til toppen