Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Børge Alexander Krogstad Politiker
Gard Steenfeldt Odberg Vara for lærer
Ingunn Bach SFO leder
Jørgen Eia Bringedal Foreldre representant
Lene Stang Esnault Foreldre representant
Mads Zimmermann Olsen Lærer
Marianne Bredesen Skalleberg Assistent
Rebecca Storsletten Farmen Elevrådsleder
Reidar Wiik Rektor/Sekretær
Samah Houlali Elevråd nestleder
Solveig Anita Strandbakken Vara for assistent
Thea Kaupang Aspaas Fau-leder
Thor-Einar Nord-Varhaug Lærer
Tone Omland Vara for lærer
Ylva Lund SFO foreldre representant
Til toppen