Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Birgitte Krudtaa Haga Ansatt
Camilla Blomquist Gaarder Ansatt
Erik Seierstad Politiker
Eva Gro Guren Ansatt
Ingunn Bach Ansatt - SFO leder
Isra Jama Mohammed Ibrahim Elevråd - Leder
Jostein Eriksen Leder SU - foresatt SFO
Kareén Fimland-Hunstad Foreldre
Linda Maria Walteros Foreldre
Melissa Sharon Seierstad Foresatt
Mikael Omsland Zakariassen Elevråd - Nestleder
Reidar Wiik Sekretær SU - Rektor
Til toppen